La meua volguda filà

Categoría: La filà Última actualización en Martes, 06 Diciembre 2011 Escrito por Webmaster

LA MEUA VOLGUDA FILÀ

Vaig a fer-vos un resum

¡Qué Cap de Déu!

del que és, permitiu-me,

la filà de la Mare de Déu.

És aixó, res més, una filà

que sense ser el que es penseu

sols ha estat, està i estarà

per a servir a la Mare de Déu.

¡Vingen batalles fora!

¡Vingen crits desaforats!

¡Que ens toquen a nosaltres l´hora!

¡ ¡prou! Mare dels Desemparats.

Que tu, tan rebonica,

Tan graciosa, tan fina, tan humana

Odies ¡sí! la política

¡vols a la gent germana!.

Tots fills teus som

Tu ho saps i ningú més

I del savi Salomó

Un xé i … res més

I vaig a passar llista eseguida

Potser sí un poc arreu

Dels qui formen la “pandilla”

De la filà Mare de Déu

Benataire, Manrem i Paco

Jaime i el seu cunyat el Panno,

el Secre, el seu cosí Fernando,

Copeo i altre cunyat; el Sapo.

Fidel i Pixó, que a la “chita callando”

mai els han tallat el “rabo”

Barri, Raferet ¡el més matxo!

Que quan algú fa el ganso

arranca les banderes de “cuatro en cuatro”.

Pepito Tormo, Colombo ¡i el rastro!

Juan Tormo i Eulogio ¡dos mansos!

els cabeses, els del Metro “¡Canastos!”

Balaguer i Toni Fitor ¡el marcapasos!

I Salvio fent cartipassos

mentres Vellea el Capità ens conta romanços.

I acabant ¡senyors! Si no ve una hecatombe

I el local no se´ns afona

no hi ha qui mai ens tombe

perquè ¡Visca! portem a la Patrona

“Adelante”, amics, no “s´arredreu”

Perqué alerta sempre està

esta filà de la Mare de Déu

que és la meua volguda filà.

 

 

Escrito por Eulogio Jover Fullana a mediados de la década de lo 70.

Impactos: 1619